Internship 2003 - 2001 G

Internship Alumni_JS_083007.jpg2012 2009.jpg 2008_cd_041408.jpg 2007_js_091407.jpg 2006_js_091407.jpg 2005_js_091407.jpg 2004_js_091407.jpg 2003-2001_u_js_091407.jpg


Eckart IreneIrene EckartIrene Eckart, Juli - September 2003
Studium: Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft

Internship Report
bridges ContributionsPilz SylviaSylvia PilzSylvia Pilz, April - Juni 2003
Studium: Rechtswissenschaften

Internship Report
bridges ContributionsReinisch HannesHannes ReinischHannes Reinisch, August - September 2002
Studium: Management

Internship Report
Scherer ManuelManuel SchererManuel Scherer, Juli - August 2002
Studium: Politikwissenschaften und Globale Studien

Internship Report
Unfried MichaelMichael UnfriedMichael Unfried, Oktober - November 2001

Internship Report